Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z  25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, odporúča pravidelné energetické audity pre veľké podniky povinné a pravidelné, pretože je možné dosiahnuť značné úspory energie. Audity by sa mali vykonávať pravidelne každé 4 roky. Základom auditu sú energetické spotreby auditovaných budov. Cieľom auditu je nájsť energeticky najnáročnejšie elementy a následne ich spotrebu znižovať. Toto je možné realizovať iba pomocou dostatočnej granularity dát o spotrebe jednotlivých zariadení.

We design and distribute solutions based on multi-functional meters, thus enabling to monitor all main electrical parameters of the circuit.

The main features include:

  • MID certification
  • Versions for panels and DIN rails assembly
  • Possibility to equip additional communication input/output measuring modules
  • Solutions for measuring the quality of an electrical circuit
  • Simultaneous measurement of all parameters of an electrical circuit: voltage, current, frequency, power factor, active, reactive and apparent power
  • Incidents and shut downs trigger field-programmable alarms
  • Communication of measured parameters and configuration data

Contact us to design the solution suitable for your application.
Integration process depends on the physical and software infrastructure that you use.

Architecture examples

Dashboard examples

Features