Mezirackové chladící jednotky NRCV od HiRef nabízejí ideální řešení pro chlazení IT racků v datových sálech resp. serverovnách malých a středních velikostí, kde je žádoucí přesná kontrola tepelně-vlhkostních parametrů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jsou obzvlášť vhodné pro malé instalace, kde nelze použít chiller nebo kde omezení neumožňují přítomnost vody v datovém centru. Vnitřní konstrukce jednotky a pečlivý výběr jednotlivých komponentů jsou zaměřeny na dosažení velmi vysoké úrovně energetické účinnosti tak, aby se minimalizovali provozní náklady celého systému. V závislosti na tom, jak je řešeno pasívní chlazení IT racků
– buď uzavřením teplé nebo studené zóny – typicky v datovém centru (open loop konfigurace s použitím perforovaných IT racků)
– nebo oddělením prostoru a lokálním chlazením (closed loop konfigurace s použitím IT racků se skleněnými dveřmi)
jsou chladící jednotky NRCD k dispozici ve 2 různých konfiguracích:
– v provedení „In Row“ – studený vzduch se dodává do studené uličky směrem ke každému IT racku a teplý vzduch je nasáván zadní stranou chladící jednotky z teplé uličky
– v provedení „In Rack“ – je vytvořen uzavřený okruh mezi chladící jednotkou a IT rackem

in row cooling unit motokondenzator server

Jelikož se požadavky na chlazení liší, integrovaný mikroprocesor umožňuje kombinovanou modulaci průtoku vzduchu – prostřednictvím řízení EC ventilátorů (jako standard) – a chladícího výkonu prostřednictvím regulace otáček stejnosměrných invertorových kompresorů (jako standard). Tímto je zajištěno nejen přesné nastavení teplotně vlhkostních parametrů prostředí, ale je tím také zajištěná maximální úspora energie při částečném zatížení. Všechny modely řady NRCD mají výměníky tepla s hydrofilní vrstvou. Tento speciální povlak – spolu se správným návrhem rychlosti prouzení vzduchu – usnadňuje shromažďováni kondenzátu během procesu odvlhčováni, čímž se zabrání vážným následkům odvodu kapiček směrem k vnějšku jednotky. Vnitřní dizajn a pečlivé uspořádání / umístnění jednotlivých komponentů umožňuje instalaci výměníku tepla s velkou povrchovou plochou. Půdorys jednotky zůstává malý, co zajišťuje optimální využití prostoru v serverové místnosti.

Technické parametry
– Menší hluk v IT místnosti – kompresor a kondenzátor umístněný ve venkovní jednotce
– Vysoko výkonné BLDC Twin Rotační kompresory jako standard
– Elektronický expanzní ventil jako standard
– EC ventilátory jako standard
– Funkce zvlhčování / odvlhčování
– Připojení potrubí nahoru nebo dolů
– Odvod kondenzátu z nerezové ocele
– Zabudovaný zvlhčovač (jako option)

„Blower“ senzor (senzor pro měření teploty v teplé uličce)

HiRef Sensor Blower® umožňuje měření teploty v teplé uličce při vypnutých ventilátorech což zajišťuje rychlé obnovení nastavené hodnoty, přesnou regulaci teploty a především zamezí zbytečnému plýtváni elektřinou.

senzor pro měření teploty v teplé uličce cooling

Výmenníky tepla s hydrofilní vrstvou

Špeciálna povrchová vrstva zabraňuje úniku kvapôčiek do okolia.

Výmenníky tepla s hydrofilní vrstvou

Přehled základních technických parametrů mezirackových jednotek NRCV