Posledním konceptem cirkulace vzduchu pro chlazení IT zařízení jsou uzavřené okruhy. Řešení je vhodné spíše pro LAN aplikace, ale jeho nasazení je možné i v datových centrech.

Uzavřený okruh cirkulace se vytvoří tím, že vnější strana rozvaděče má skleněné dveře, namísto klasických perforovaných. Uzavřený okruh je možné vytvořit z 1 nebo 2 řad rozvaděčů a vyžaduje se použití mezirackových chladících jednotek.

Výhodou uzavřených okruhů je absolutní oddělení prouzení vzduchu pro IT zařízení od okolního prostředí. Toto řešení je v prostředí LAN možné instalovat i mimo samostatné technické místností.

Uzavřený okruh s 1 řadou IT racků

Uzavřený okruh s (2x) 2 řadami IT racků