Návrh a dodávka kritickej infraštruktúry

Návrh a dodávka kritickej infraštruktúry

Riešenia šité na mieru každému zákazníkovi – chladenie, záložné zdroje či iné technológie s presne stanovenou mierou redundancie.
viac informácií
Zníženie spotreby elektrickej energie

Zníženie spotreby elektrickej energie

Pomôžeme vám porozumieť tomu, čo vo vašom zariadení čerpá energiu a nájsť spôsoby, ako ju ušetriť - pri zachovaní bezpečného prostredia pre vaše IT zariadenia.
viac informácií
Aktívne a pasívne chladenie

Aktívne a pasívne chladenie

Jednotky presnej klimatizácie s možnosťou zvlhčovania a odvlhčovania pre presné riadenie teploty a vlhkosti - zvlášť vhodné pre klimatizáciu všetkých IT priestorov.
viac informácií
Dátové siete a fyzická IT infraštruktúra

Dátové siete a fyzická IT infraštruktúra

Optické a metalické prepoje, ako aj IT racky musia v zopovedať množstvu kritérií, ale v dnešnej dobe sa ako kritické ukazujú najmä kapacita a škálovateľnosť.
viac informácií
Fyzická bezpečnosť IT infraštruktúry

Fyzická bezpečnosť IT infraštruktúry

Zvýšené legislatívne požiadavky ako GDPR, HIPAA, SOX, PCI DSS 3.2 sa SSAE 16 nútia prevádzkovateľov IT infraštruktúry stale zvyšovať úroveň fyzického zabezpečenia prechovávaných dát.
viac informácií
Monitoring, riadenie a softvérové nástroje

Monitoring, riadenie a softvérové nástroje

Ak niečo nemeriate, nemôžete to efektívne riadiť a spravovať. Zber a analýza dát o celkovej spotrebe elektrickej energie, spotrebe jednotlivých IT zariadení či parametroch ich blízkeho prostredia, vám pomôže analyzovať existujúce trendy a ich extrapolác...
viac informácií
Elektrické rozvody a napájanie

Elektrické rozvody a napájanie

Elektrické rozvody pre kritickú IT infraštruktúru je nutné stavať redundantne, ale zároveň čo najmenej nákladne.
viac informácií
Ochrana pred požiarom

Ochrana pred požiarom

Protipožiarna ochrana v dátových centrách, nemocniciach, administratívnych objektov a v priemyselných halách je z hľadiska deštrukčnej činnosti požiaru mimoriadne dôležitá.
viac informácií