Aktívne chladenie IT technológií

Navrhujeme a dodávame jednotky presnej klimatizácie s možnosťou zvlhčovania a odvlhčovania pre presné riadenie teploty a vlhkosti. Riešenia sú zvlášť vhodné pre klimatizáciu serverovní, IT miestností, dátových centier, telekomunikačných miestností a všetkých technologických aplikácií. Jednotky umožňujú plynulé riadenie výkonu chladenia podľa skutočného vnútorného zaťaženia, obzvlášť účinné v čiastočnom zaťažení s optimalizáciou príkonu a elimináciou rozbehového prúdu.

Pasívne chladenie IT technológií

Pod pasívnym chladením IT technológií je myslené efektívnejšie smerovanie ochladeného vzduchu k nasávaniu aktívnych zariadení.
Toto je možné realizovať jednak:
– uzatvorením priestoru medzi IT rackmi pomocou studených, teplých resp. iných typov uličiek
– uzatvorením všetkých otvorov okolo 19″ líšt v IT rackoch
Riešenia jednotlivých výrobcov sa značne líšia. Nižšie ako príklad uvádzame systém utesnenia nami dodávaných rackov MINKELS a iného prémiového výrobcu.

Porovnanie prúdenia vzduchu na IT sále bez použititia studenej uličky / s použitím studenej uličky

Studená ulička je nasadená, ale kvoli nízkej kvalite IT rackov a uličky stále dochádza k únikom chladeného vzduchu

Porovnanie riešenia káblových prestupov na prednej strane IT racku
A) IT rack prémiového výrobcu
B) Nami dodávané IT racky MINKELS

Porovnanie riešenia utesnenie priestoru okolo 19″ líšt
C) IT rack prémiového výrobcu
D) Nami dodávané IT racky MINKELS

Príklad nasadenia modulárnej studenej uličky MINKELS
– verktikálne záslepné panely namiesto IT rackov / nad IT rackmi rôznych rozmerov
– rôzne varianty strešných okien pre rôzne typy technológí hasenia
– integrované káblové trasy pre lepšie prúdenie vzduchu na dátovom sále

Presné IT chladenie

Presné IT chladenie

HiRef - jednotky presnej klimatizácie s možnosťou zvlhčovania a odvlhčovania pre presné riadenie teploty a vlhkosti. Zvlášť vhodné pre klimatizáciu serverovní, IT miestností, dátových centier, telekomunikačných miestností a všetkých technologických apl...
viac informácií
Studené/teplé uličky pre IT racky

Studené/teplé uličky pre IT racky

Oddelenie prúdenia studeného a teplého vzduchu v dátových centrách pre zvýšenia efektívnosti chladiacich systémov. Uli4ky Legrand Minkels dostupné v množstve rôznych konfigurácií – studená, teplá, priamy komínový odvod alebo ako samonosná....
viac informácií
Serverové rozvádzače

Serverové rozvádzače

Serverové rozvádzače pre dátové centrá Legrand Minkels, široké možnosti príslušenstva pre vedenie kabeláže, integrácie káblových trás a rozvodov energie, ako aj studených, teplých či iných typov uličiek.
viac informácií
Mini a Mikro dátové centrá

Mini a Mikro dátové centrá

Prichádzajúce aplikácie ako 5Gs, smart cities či autonómne autá si vyžadujú extrémne nízku latenciu a tým pádom decentralizáciu IT infraštruktúry. Mikro a Mini DC od Legrand Minkels.
viac informácií
Monitoring prostredia IT rackov

Monitoring prostredia IT rackov

Raritan SmartSensor - inteligentný systém pre monitoroving blízkeho okolia IT rackov - teploty, vlhkosti, prúdenia ale aj otváranie dverí či prepojenie s CRAC či UPS.
viac informácií