V budovách sú optické a metalické káble pre dátovú komunikáciu medzi poschodiami či jednotlivými sekciami vedené v káblových trasách. Ukončené sú v dátových rozvádzačoch na ukončovacích paneloch, umožňujúcich ich prepojenie s aktívnymi zariadeniami pomocou patch káblov.

V exteriéroch sa skoro výhradne bavíme o optických kábloch, ktoré sú buď ukladané do zeme alebo ťahané vzduchom (na kratšie vzdialenosti). V prípade, že je nutné odbočiť k zariadeniam umiestneným v exteriéri ako napríklad kamery či stanice pre šírenie IT signálu, optické káble sú opať ukončené na paneloch, ktoré sú umiestnené v IT rackoch určených do exteriérov. To znamená, že odolávajú vplyvom počasia, ale aj často sa musia vysporiadať aj s javmi ako vandalizmus.

Požiadavky na IT rozvádzače sa rôznia nielen v závislosti od ich umiestnenia, ale aj použitia. IT rozvádzače pre použitie pre bežné LAN prevádzky majú iné mechanické ale aj užívateľské požiadavky ako IT rozvádzače pre dátové centrá.

LAN a DC rozvádzače

V prostredí LAN sa jedná najmä o dostatočnú:

  • Výšku: aby sa do IT rozvádzača zmestili všetky zariadenia
  • Hĺbku: aby sa do IT rozvázača zmestili všetky typy zariadení, aj tie z väčšou hĺbkou ako UPS či servery
  • Šírku: aby sa do IT rozvádzača zmestili zväzky inštalačných káblov

V prípade IT rozvádzacčov pre DÁTOVÉ CENTRÁ okrem základných rozmerových požiadaviek pribúdajú aj úplné nové:

  • Schopnosť umiestniť a oddeliť viacero klientov do 1 IT racku
  • Možnosti separácie ochladeného a ohriateho vzduchu pre znižovanie nákladov na energie
  • Schopnosti integrácie s ďalšími technóliami ako medzirackové chladiace jednotky, UPS rozvádzače, integrácia elektromechanických uzamykacích systémov a ďalšie

Riadenie prúdenia vzduchu v a okolo IT rackov

Separácia ochladeného a ohriateho vzduchu je v DÁTOVÝCH CENTRÁCH základnou metódou efektívneho chladenia aktívnych zariadení. Tým, že vzduch smeruje len k prednej časti aktívnych zariadení a nemieša sa s ohriatym vzduchom vychádzajúcim zo zadnej časti nedochádza k jeho zmiešavaniu a chladiaci system pracuje v nižšom výkone, čiže spotrebúva menej energie.

Optické a metalické prepoje

Aktívne zariadenia sú v prostredí DÁTOVÝCH CENTIER osadené v oveľa vyššej hustote ako v prostredí LAN. Túto hustu musia následne kopírovať aj metalické či optické pripojenia. Slúžia na to vysokohustotné patch panely a optické vane, s hustotou až 192 LC pripojení na výšku 1U, či optické konektory MPO/MTP. V jednom MPO/MTP konektore je ukončených až 12 optických vlákien.

Káblové trasy

Káblové nosné systémy sú navrhnuté za účelom zaistenia bezpečného, ľahko použiteľného a výhodného riešenia vedenia káblov, ktoré umožňujú viesť kabeláž medzi zariadeniami a pri tom im poskytujú fyzickú ochranu a vhodný polomer ohybu.

Univerzálne použitie majú káblové trasy na báze zváraných drôtov. Majú rovnakú nosnosť ako klasické plechové žľaby, avšak práca s nimi je omnoho flexibilnejšia.

Pre optické káble sa v dátových centrách využívajú špeciálne plastové trasy, ktoré majú všetky rohy, odbočky či odbočné miesta zaoblené spôsobom, ktorý garantuje predpísané ohyby citlivých optických káblov.

Vzdialený prístup k aktívnym zariadeniam

Z rôznych dôvodov (napríklad bezpečnostné riziká pri vstupe osôb do dátových center, či geografické rozloženie siete) nie je niekedy pre užívateľa možné alebo efektívne fyzicky pristupovať ku svojim serverom či switchom. Administrátorské zásahy sú teda realizované pomocou vzdialeného prístupu cez tzv. KVM switche. Zariadenia je možné vzdialene ovládať až na úroveň BIOSu, so zobrazovacím rozlíšením až 4K.

Optická a metalická kabeláž

Optická a metalická kabeláž

Otické a metalické dátové prepoje, od LAN po dátové centrá. 40 GB/s po krútenej dvojlinke, 100 GB/s po optickej sieti bez WDM.
viac informácií
Serverové rozvádzače

Serverové rozvádzače

Serverové rozvádzače pre dátové centrá Legrand Minkels, široké možnosti príslušenstva pre vedenie kabeláže, integrácie káblových trás a rozvodov energie, ako aj studených, teplých či iných typov uličiek.
viac informácií
Základné PDU

Základné PDU

Slúžia čisto iba na rozvod elektrickej energie pre IT zariadenia.
viac informácií
Mini a Mikro dátové centrá

Mini a Mikro dátové centrá

Prichádzajúce aplikácie ako 5Gs, smart cities či autonómne autá si vyžadujú extrémne nízku latenciu a tým pádom decentralizáciu IT infraštruktúry. Mikro a Mini DC od Legrand Minkels.
viac informácií
Exteriérové telekomunikačné skrine

Exteriérové telekomunikačné skrine

Vonkajšie skrine a skrinky pre elektronické a telekomunikačné technológie pre ochranu citlivých zariadení pred dažďom, snehom, prachom a vandalizmom.
viac informácií
Káblové trasy

Káblové trasy

Nosné systémy pre silové a dátové káble. Optické žľaby Legrand pre optické káble, drôtené žľaby Cablofil pre metalické káble.
viac informácií