Elektrické meracie prístroje

V posledných rokoch viedlo k zvýšeniu nákladov na el. energiu a väčšia pozornosť sa venuje spotrebe el. energie a možnostiam vykonávať aktivity spojené so šetrením výdavkov spojených s energiami. Ponúkame kompletnú škálu prístrojov na zisťovanie / meranie spotreby el. energie so zápisom histórie na mieste alebo prostredníctvom softvéru centralizovaného dohľadu. Informácie sú ďalej sprístupnené všetkým stranám, ako napr. energetický manažér, odd. správy budov, resp. odd. riadenia prístupových bodov telekomunikačnej siete.

Produkty sa využívajú v riešeniach kde je požiadavka na ukladanie informácií o spotrebe energie až 64 prístrojov pričom výkonný samostatný nástroj ukladá údaje a sprístupňuje ich v sieti používateľa. Informácie môžu byť zobrazované priamo z webovej konzolybez potreby inštalácieakéhokoľvek  softvéru alebo pomocou jednoúčelového PC.

PDU

PDU sú najčastejšie používaným typom distribúcie elektrickej energie v súčasných dátových centrách. Predstavujú základnú metódu rozvodu elektrickej energie v rackoch. Na výber sú rôzne varianty, napríklad 16A alebo 32A, jedno či trojfázové. V ponuke sú medzinárodné typy zásuviek (C13 a C19), rovnako ako zásuvky špecifické pre určité krajiny. Okrem predvolených typov PDU je možné dodať aj kombinácie podľa požiadaviek zákazníka. V poslednom čase sa veľkej obľube tešia inteligentné PDU, ovládané na diaľku cez IP rozhranie.

UPS

Záložné zdrojedodávame v konfigurácii s 3-fázovým vstupom, 1- a 3-fázovým výstupom s možnosťou nastavenia 380, 400, 415 V. Slúžia na napájanie zariadení s výkonom 10 kVA – 800 kVA. Zdroje UPS sú konštrukčne navrhnuté tak, aby umožňovali napájanie nelineárnej záťaže pri súčasne veľmi nízkom napäťovom skreslení, poskytovanie veľmi kvalitného výstupného napätia i v prípadoch prudkej meny záťaže (nárazová záťaž) a znižovali prevádzkové náklady vďaka vysokej účinnosti zariadenia.

Zdroje nepretržitého napájania UPS dodávame pre nasledujúce aplikácie:

  • IT, siete, servery, dátové centrá
  • Telekomunikácie
  • Priemysel a automatizácia
  • Bezpečnostné riešenia
  • Doprava a kritické riešenia
  • Zdravotníctvo
  • Núdzové osvetlenie
Záložné zdroje UPS

Záložné zdroje UPS

Spoľahlivé a účinné neprerušiteľné napájanie je základom pre zaistenie bezpečnosti a kontinuity prevádzky kriticky dôležitých aplikácií. UPS od Legrand.
viac informácií
Meranie a monitoring spotreby energie

Meranie a monitoring spotreby energie

Raritan BCM - meranie a monitoring spotreby energie jednotlivých vodičov vedených v elektrických rozvádzačoch, umiestnených v rôznych technických miestnostiach napr. v dátovom centre.
viac informácií
Káblové trasy

Káblové trasy

Nosné systémy pre silové a dátové káble. Optické žľaby Legrand pre optické káble, drôtené žľaby Cablofil pre metalické káble.
viac informácií
Napájacie bloky (Rack PDU)

Napájacie bloky (Rack PDU)

Vertikálna distribúcia a riadenie elektrickej energie v IT rozvádzačoch. Raritan, Server Technology, Legrand.
viac informácií
Softvér pre dátové centrá

Softvér pre dátové centrá

Softvér typu DCIM je nová trieda softvéru, ktorá prevádzkovateľom dátových centier umožňuje širokú škálu operácií – od návrhu až po samotné riadenie dátového centra. Sunbird PowerIQ.
viac informácií
Pripájacie káble pre IT zariadenia

Pripájacie káble pre IT zariadenia

Raritan SecureLock - prehľadné rozlíšenie jednotlivých napájacích vetiev v IT rackoch.
viac informácií