Robíme viac ako len vytvárame riešenia šité na mieru každému zákazníkovi. Budujeme trvalé vzťahy tým, že chápeme potreby zákazníkov, dodávame správne riešenia a poskytujeme najlepšiu možnú podporu pred, počas a po každom projekte. Naši zamestnanci vychádzajú v ústrety požiadavkám trhu pričom si vážime ochotu zákazníkov zdieľať naše referencie a propagovať vytvorené riešenia.

  • Riešeniami reagujeme na celosvetový dopyt po nových a výkonnejších aplikáciách v kombinácii s ekonomickými požiadavkami.
  • Sledujeme trend konsolidácie fyzickej infraštruktúry IT zároveň však aj bezprecedentné rozširovanie dátových centier, pokiaľ ide o veľkosť a hustotu.
  • Zároveň prevádzkovatelia infraštruktúry obmedzujú priestor a vytvárajú plány na šetrenie energie spolu so zavádzaním komplexnej správy infraštruktúry a nechávajú tak vznikať novej kategórii nástrojov s integrovanými procesmi pod názvom – správa dátovej infraštruktúry.
  • Zaoberáme sa aj produktami pre správne a efektívne nasadzovanie komplexných riešení tak, aby prevádzkovatelia infraštruktúry videli v reálnom čase  všetky systémy, ich pripojenie a vzťahy na ostatnú infraštruktúru, siete, vláknové káblové rozvody, energetické reťaze, chladiace systémy, atď..
  • Dodávame nástroje zabezpečujúce bezpečnú prevádzku kritickej infraštruktúry so schopnosťou identifikovať, lokalizovať, vizualizovať a spravovať celú infraštruktúru, jednoducho pridávať nové vybavenie, s istotou plánovať kapacitu pre budúci rast a / alebo konsolidáciu.
Meranie a monitoring spotreby energie

Meranie a monitoring spotreby energie

Raritan BCM - meranie a monitoring spotreby energie jednotlivých vodičov vedených v elektrických rozvádzačoch, umiestnených v rôznych technických miestnostiach napr. v dátovom centre.
viac informácií
Napájacie bloky (Rack PDU)

Napájacie bloky (Rack PDU)

Vertikálna distribúcia a riadenie elektrickej energie v IT rozvádzačoch. Raritan, Server Technology, Legrand.
viac informácií
Presné IT chladenie

Presné IT chladenie

HiRef - jednotky presnej klimatizácie s možnosťou zvlhčovania a odvlhčovania pre presné riadenie teploty a vlhkosti. Zvlášť vhodné pre klimatizáciu serverovní, IT miestností, dátových centier, telekomunikačných miestností a všetkých technologických apl...
viac informácií
Záložné zdroje UPS

Záložné zdroje UPS

Spoľahlivé a účinné neprerušiteľné napájanie je základom pre zaistenie bezpečnosti a kontinuity prevádzky kriticky dôležitých aplikácií. UPS od Legrand.
viac informácií
Softvér pre dátové centrá

Softvér pre dátové centrá

Softvér typu DCIM je nová trieda softvéru, ktorá prevádzkovateľom dátových centier umožňuje širokú škálu operácií – od návrhu až po samotné riadenie dátového centra. Sunbird PowerIQ.
viac informácií
Protipožiarne prepážky

Protipožiarne prepážky

EZPath - produkty pre spomaľenie / zabránie šíreniu ohňa v priestore v serverovniach a dátových centrách.
viac informácií
Pretlakové klapky

Pretlakové klapky

Automatické otvorenie priestoru pri danom pretlaku.
viac informácií