Protipožiarna ochrana v dátových centrách, nemocniciach, administratívnych objektov a v priemyselných halách je z hľadiska deštrukčnej činnosti požiaru mimoriadne dôležitá vzhľadom na nutnosť chrániť hodnoty, ktoré sa nachádzajú v objekte, ale aj z pohľadu následných škôd, vzniknutých v dôsledku nemožnosti vykonávať konkrétnu činnosť objektu.

Protipožiarne prepážky

Protipožiarne prepážky

EZPath - produkty pre spomaľenie / zabránie šíreniu ohňa v priestore v serverovniach a dátových centrách.
viac informácií
Pretlakové klapky

Pretlakové klapky

Automatické otvorenie priestoru pri danom pretlaku.
viac informácií
Monitoring prostredia IT rackov

Monitoring prostredia IT rackov

Raritan SmartSensor - inteligentný systém pre monitoroving blízkeho okolia IT rackov - teploty, vlhkosti, prúdenia ale aj otváranie dverí či prepojenie s CRAC či UPS.
viac informácií
Softvér pre dátové centrá

Softvér pre dátové centrá

Softvér typu DCIM je nová trieda softvéru, ktorá prevádzkovateľom dátových centier umožňuje širokú škálu operácií – od návrhu až po samotné riadenie dátového centra. Sunbird PowerIQ.
viac informácií