Existuje veľa príležitostí na zníženie spotreby energie v dátových centrách, serverovniach a ostatných priestoroch s kritickou infraštruktúrou aby sa ušetrili náklady na energie. Efektívne riadenie iniciatív v oblasti energetickej účinnosti vám pomôže vidieť trendy v spotrebe energie. Naše riešenia vám môžu pomôcť porozumieť tomu, čo vo vašom zariadení čerpá energiu a nájsť spôsoby, ako ju ušetriť – pri zachovaní bezpečného prostredia pre vaše IT prostredie.

Pomáhame vytvoriť referenčné hodnoty využitia energie

Je to také klišé, napriek tomu to platí: Nemôžete riadiť to, čo nemeriate. Zberom údajov o využívaní energie – najlepšie automatizovaným spôsobom – budete môcť zistiť, či sa vaše servery využívajú na plnú kapacitu. Naše riešenia vyhodnocujú trendy využívania v priebehu času a vedia informovať resp. navrhovať kroky o tom, ako ďalej šetriť energiu.

Zvážte použitie jednej metriky, ako je napríklad účinnosť využitia energie (PUE). Metriky sú dnes priemyselným štandardom na meranie výkonnosti technologických celkov a konkrétne PUE je jednoducho pomerom množstva energie, ktorú zariadenie používa, k množstvu výsledného produktu resp. výslednej práce. Prijatie softvérového riešenia vám pomôže vypočítať PUE automaticky a uľahčí úsilie o väčšiu efektívnosť.

Nasadzovanie senzorov prostredia

Pri prevádzke kritickej infraštruktúry sa môžu ušetriť až štyri percentá nákladov na energiu pri každom navýšení základnej teploty prostredia o 1°C. Vyššia nastavená hodnota znamená menej časté používanie klimatizácie, čo šetrí energiu spotrebovanú na prevádzku chladiacich systémov.

Pre mnoho dátových centier, IT miestností a miestností s ostatnou technologickou infraštruktúru  sa to môže rovnať vážnym ročným úsporám energie použitej na chladiaci systém. Ako teda nasadiť senzory prostredia? V našich riešeniach odporúčame nasadenie snímačov teploty a vlhkosti v hornej, strednej a dolnej časti technologických a zároveň aktívnych zariadení (napr. IT racky) na vstupnej strane prúdenia vzduchu tak, aby sa v reálnom čase zobrazili teploty prostredia.

Ovládanie / spínanie prvkov napájania

Osvetlenie v domácnosti nenechávate zapnuté, keď idete do práce, tak prečo by ste mali nechať servery zapnuté v noci a cez víkendy, ak ich nikto nebude používať.

Testovacie a iné neprodukčné servery sa často môžu vypnúť, aby sa šetrila energia v čase mimo používania. Ak chcete spustiť program vzdialeného energetického cyklovania vo vašom IT prostredí, začnite meraním súčasných serverov a určte najbežnejšie časy, počas ktorých sa nepoužívajú.

Inteligentné PDU so správnymi schopnosťami bude:

A) Vykonávať dôkladné odstavenie zariadení, aby sa vylúčilo riziko straty alebo poškodenia údajov,
B) Zapínať alebo vypínať zariadenie s jedným alebo viacerými napájacími zdrojmi v nastavenom poradí,
C) Sledovať zaťaženie / spotrebu servera aby ste minimalizovalo riziko vypnutia ističa v dôsledku nadmerného spínacieho prúdu.

Softvérové riešenia

Sledovanie a zobrazovanie energie spôsobom na úrovni IT zariadení sa považuje za jeden zo spôsobov stanovenia základov na zlepšenie riadenia kapacity a energetickej účinnosti celej kritickej infraštruktúry.

Nami dodávané systémy sa používajú na udržiavanie aktuálnych informácií o energetických tokoch pochádzajúce z viacerých platforiem, čo umožňuje prevádzkovým manažérom dátových centier a ostatných systémov s kritickou infraštruktúrou posudzovať konsolidované výsledky alebo sledovať konkrétne podrobnosti vychádzajúce zo všetkých druhov problémov súvisiacich s napájaním.

Tieto riešenia je možné prepojiť s existujúcimi systémami podnikového výkazníctva ako aj čerpať dáta z existujúcich systémov.

Meranie a monitoring spotreby energie

Meranie a monitoring spotreby energie

Raritan BCM - meranie a monitoring spotreby energie jednotlivých vodičov vedených v elektrických rozvádzačoch, umiestnených v rôznych technických miestnostiach napr. v dátovom centre.
viac informácií
Napájacie bloky (Rack PDU)

Napájacie bloky (Rack PDU)

Vertikálna distribúcia a riadenie elektrickej energie v IT rozvádzačoch. Raritan, Server Technology, Legrand.
viac informácií
Monitoring prostredia IT rackov

Monitoring prostredia IT rackov

Raritan SmartSensor - inteligentný systém pre monitoroving blízkeho okolia IT rackov - teploty, vlhkosti, prúdenia ale aj otváranie dverí či prepojenie s CRAC či UPS.
viac informácií
Studené/teplé uličky pre IT racky

Studené/teplé uličky pre IT racky

Oddelenie prúdenia studeného a teplého vzduchu v dátových centrách pre zvýšenia efektívnosti chladiacich systémov. Uli4ky Legrand Minkels dostupné v množstve rôznych konfigurácií – studená, teplá, priamy komínový odvod alebo ako samonosná....
viac informácií
Presné IT chladenie

Presné IT chladenie

HiRef - jednotky presnej klimatizácie s možnosťou zvlhčovania a odvlhčovania pre presné riadenie teploty a vlhkosti. Zvlášť vhodné pre klimatizáciu serverovní, IT miestností, dátových centier, telekomunikačných miestností a všetkých technologických apl...
viac informácií