Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 30. 5. 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

DATALEVEL s.r.o. s.r.o.
Čistovická 1729/60, 163 00 Praha 6
Česká Republika
E -mail: office@datalevel.cz
Telefónne číslo: +420606074884

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodní rejstřík pod licenciou alebo registračným číslom:

Sme ochotní alebo povinní zúčastniť sa postupov riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.