ICT & Dátové centrá

ICT & Dátové centrá

Dátové centrum je technologický objekt, ktorý je špeciálne navrhnutý pre umiestnenie ICT systémov a súvisiacich podporných komponentov.
viac informácií
Telekomunikácie

Telekomunikácie

Dátové siete tvoria základ elektronickej komunikácie a dnes ich prostredníctvom prebieha absolútna väčšina internetových prenosov dát.
viac informácií
Administratívne objekty a nemocnice

Administratívne objekty a nemocnice

V objektoch s predpokladanou veľkou hustotou osôb ako administratívne budovy, nemocnice alebo školy sú vedené veľké množstvá elektrických i telekomunikačných káblov, ktoré tvoria značné riziko pri ochranie zdravia pri požiari.
viac informácií
Automotive a priemysel

Automotive a priemysel

Priemyselné budovy začínajú mať v dnešnej dobe nastupujúceho Industry 4.0 podobné nároky na telekomuniačné siete a následné obmedzenie rízik pri požiari ako iné komerčné budovy.
viac informácií