V objektoch s predpokladanou veľkou hustotou osôb ako administratívne budovy, nemocnice alebo školy sú vedené veľké množstvá elektrických i telekomunikačných káblov, ktoré tvoria značné riziko pri ochranie zdravia pri požiari.

Pre administratívne objekty a nemocnice dodávame nasledovné riešenia:

Mini a Mikro dátové centrá

Mini a Mikro dátové centrá

Prichádzajúce aplikácie ako 5Gs, smart cities či autonómne autá si vyžadujú extrémne nízku latenciu a tým pádom decentralizáciu IT infraštruktúry. Mikro a Mini DC od Legrand Minkels.
viac informácií
Serverové rozvádzače

Serverové rozvádzače

Serverové rozvádzače pre dátové centrá Legrand Minkels, široké možnosti príslušenstva pre vedenie kabeláže, integrácie káblových trás a rozvodov energie, ako aj studených, teplých či iných typov uličiek.
viac informácií
Protipožiarne prepážky

Protipožiarne prepážky

EZPath - produkty pre spomaľenie / zabránie šíreniu ohňa v priestore v serverovniach a dátových centrách.
viac informácií
Meranie a monitoring spotreby energie

Meranie a monitoring spotreby energie

Raritan BCM - meranie a monitoring spotreby energie jednotlivých vodičov vedených v elektrických rozvádzačoch, umiestnených v rôznych technických miestnostiach napr. v dátovom centre.
viac informácií
Optická a metalická kabeláž

Optická a metalická kabeláž

Otické a metalické dátové prepoje, od LAN po dátové centrá. 40 GB/s po krútenej dvojlinke, 100 GB/s po optickej sieti bez WDM.
viac informácií
Presné IT chladenie

Presné IT chladenie

HiRef - jednotky presnej klimatizácie s možnosťou zvlhčovania a odvlhčovania pre presné riadenie teploty a vlhkosti. Zvlášť vhodné pre klimatizáciu serverovní, IT miestností, dátových centier, telekomunikačných miestností a všetkých technologických apl...
viac informácií
Monitoring prostredia IT rackov

Monitoring prostredia IT rackov

Raritan SmartSensor - inteligentný systém pre monitoroving blízkeho okolia IT rackov - teploty, vlhkosti, prúdenia ale aj otváranie dverí či prepojenie s CRAC či UPS.
viac informácií
Záložné zdroje UPS

Záložné zdroje UPS

Spoľahlivé a účinné neprerušiteľné napájanie je základom pre zaistenie bezpečnosti a kontinuity prevádzky kriticky dôležitých aplikácií. UPS od Legrand.
viac informácií
Pretlakové klapky

Pretlakové klapky

Automatické otvorenie priestoru pri danom pretlaku.
viac informácií