Priemyselné budovy začínajú mať v dnešnej dobe nastupujúceho Industry 4.0 podobné nároky na telekomuniačné siete a následné obmedzenie rízik pri požiari ako iné komerčné budovy.

Pre automotive a priemysel dodávame nasledovné riešenia:

Meranie a monitoring spotreby energie

Meranie a monitoring spotreby energie

Raritan BCM - meranie a monitoring spotreby energie jednotlivých vodičov vedených v elektrických rozvádzačoch, umiestnených v rôznych technických miestnostiach napr. v dátovom centre.
Mini a Mikro dátové centrá

Mini a Mikro dátové centrá

Prichádzajúce aplikácie ako 5Gs, smart cities či autonómne autá si vyžadujú extrémne nízku latenciu a tým pádom decentralizáciu IT infraštruktúry. Mikro a Mini DC od Legrand Minkels.
Káblové trasy

Káblové trasy

Nosné systémy pre silové a dátové káble. Optické žľaby Legrand pre optické káble, drôtené žľaby Cablofil pre metalické káble.
Protipožiarne prepážky

Protipožiarne prepážky

EZPath - produkty pre spomaľenie / zabránie šíreniu ohňa v priestore v serverovniach a dátových centrách.
Presné IT chladenie

Presné IT chladenie

HiRef - jednotky presnej klimatizácie s možnosťou zvlhčovania a odvlhčovania pre presné riadenie teploty a vlhkosti. Zvlášť vhodné pre klimatizáciu serverovní, IT miestností, dátových centier, telekomunikačných miestností a všetkých technologických apl...
Záložné zdroje UPS

Záložné zdroje UPS

Spoľahlivé a účinné neprerušiteľné napájanie je základom pre zaistenie bezpečnosti a kontinuity prevádzky kriticky dôležitých aplikácií. UPS od Legrand.
Optická a metalická kabeláž

Optická a metalická kabeláž

Otické a metalické dátové prepoje, od LAN po dátové centrá. 40 GB/s po krútenej dvojlinke, 100 GB/s po optickej sieti bez WDM.
Monitoring prostredia IT rackov

Monitoring prostredia IT rackov

Raritan SmartSensor - inteligentný systém pre monitoroving blízkeho okolia IT rackov - teploty, vlhkosti, prúdenia ale aj otváranie dverí či prepojenie s CRAC či UPS.
Vzdialený prístup (KVM)

Vzdialený prístup (KVM)

Raritan KVM over IP switche poskytujú vzdialený prístup do IT racku a výrazne šetria operatívne náklady na prevádzku IT technológií.
Pretlakové klapky

Pretlakové klapky

Automatické otvorenie priestoru pri danom pretlaku.