Dátové centrum je technologický objekt, ktorý je špeciálne navrhnutý pre umiestnenie ICT systémov a súvisiacich podporných komponentov.

Pre potreby DC a ICT dodávame nasledovné riešenia:

Exteriérové telekomunikačné skrine

Exteriérové telekomunikačné skrine

Vonkajšie skrine a skrinky pre elektronické a telekomunikačné technológie pre ochranu citlivých zariadení pred dažďom, snehom, prachom a vandalizmom.
Serverové rozvádzače

Serverové rozvádzače

Serverové rozvádzače pre dátové centrá Legrand Minkels, široké možnosti príslušenstva pre vedenie kabeláže, integrácie káblových trás a rozvodov energie, ako aj studených, teplých či iných typov uličiek.
Mini a Mikro dátové centrá

Mini a Mikro dátové centrá

Prichádzajúce aplikácie ako 5Gs, smart cities či autonómne autá si vyžadujú extrémne nízku latenciu a tým pádom decentralizáciu IT infraštruktúry. Mikro a Mini DC od Legrand Minkels.
Studené/teplé uličky pre IT racky

Studené/teplé uličky pre IT racky

Oddelenie prúdenia studeného a teplého vzduchu v dátových centrách pre zvýšenia efektívnosti chladiacich systémov. Uli4ky Legrand Minkels dostupné v množstve rôznych konfigurácií – studená, teplá, priamy komínový odvod alebo ako samonosná....
Klietky pre dátové centrá

Klietky pre dátové centrá

Samostatne fyzicky zabezpečené priestory v dátových centrách pre najvyššiu bezpečnosť uschovávaných dát.
Presné IT chladenie

Presné IT chladenie

HiRef - jednotky presnej klimatizácie s možnosťou zvlhčovania a odvlhčovania pre presné riadenie teploty a vlhkosti. Zvlášť vhodné pre klimatizáciu serverovní, IT miestností, dátových centier, telekomunikačných miestností a všetkých technologických apl...
Záložné zdroje UPS

Záložné zdroje UPS

Spoľahlivé a účinné neprerušiteľné napájanie je základom pre zaistenie bezpečnosti a kontinuity prevádzky kriticky dôležitých aplikácií. UPS od Legrand.
Optická a metalická kabeláž

Optická a metalická kabeláž

Otické a metalické dátové prepoje, od LAN po dátové centrá. 40 GB/s po krútenej dvojlinke, 100 GB/s po optickej sieti bez WDM.
Meranie a monitoring spotreby energie

Meranie a monitoring spotreby energie

Raritan BCM - meranie a monitoring spotreby energie jednotlivých vodičov vedených v elektrických rozvádzačoch, umiestnených v rôznych technických miestnostiach napr. v dátovom centre.
Káblové trasy

Káblové trasy

Nosné systémy pre silové a dátové káble. Optické žľaby Legrand pre optické káble, drôtené žľaby Cablofil pre metalické káble.
Napájacie bloky (Rack PDU)

Napájacie bloky (Rack PDU)

Vertikálna distribúcia a riadenie elektrickej energie v IT rozvádzačoch. Raritan, Server Technology, Legrand.
Monitoring prostredia IT rackov

Monitoring prostredia IT rackov

Raritan SmartSensor - inteligentný systém pre monitoroving blízkeho okolia IT rackov - teploty, vlhkosti, prúdenia ale aj otváranie dverí či prepojenie s CRAC či UPS.
Riadenie kontroly vstupu pre IT racky

Riadenie kontroly vstupu pre IT racky

Raritan SmartLock - vzdialená správa prístupových práv do IT rackov v súlade s novými požiadavkami na GDPR compliance.
Softvér pre dátové centrá

Softvér pre dátové centrá

Softvér typu DCIM je nová trieda softvéru, ktorá prevádzkovateľom dátových centier umožňuje širokú škálu operácií – od návrhu až po samotné riadenie dátového centra. Sunbird PowerIQ.
Vzdialený prístup (KVM)

Vzdialený prístup (KVM)

Raritan KVM over IP switche poskytujú vzdialený prístup do IT racku a výrazne šetria operatívne náklady na prevádzku IT technológií.
Pripájacie káble pre IT zariadenia

Pripájacie káble pre IT zariadenia

Raritan SecureLock - prehľadné rozlíšenie jednotlivých napájacích vetiev v IT rackoch.
Protipožiarne prepážky

Protipožiarne prepážky

EZPath - produkty pre spomaľenie / zabránie šíreniu ohňa v priestore v serverovniach a dátových centrách.
Pretlakové klapky

Pretlakové klapky

Automatické otvorenie priestoru pri danom pretlaku.