Medzirackové chladeniace jednotky NRCD od HiRef ponúkajú ideálne riešenie pre chladenie IT rackov v dátových sálach resp. serverovniach malých a stredných veľkostí, kde je žiadúca presná kontrola tepelno-vlhkostných parametrov 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vďaka výnimične tichej prevádzke vonkajších jednotiek sú obzvlášť vhodné pre serverovne v budovách v husto osídlených lokalitách. Vnútorná konštrukcia jednotky a starostlivý výber jednotlivých komponentov sú zamerané na dosiahnutie veľmi vysokej úrovne energetickej účinnosti tak, aby sa minimalizovali prevádzkové náklady celého systému. V závislosti na tom, ako je riešené pasívne chladenie IT rackov
– buď uzatvorením teplej alebo studenej zóny – typicky v dátovom centre (open loop configurácia s použitím perforovaných IT rackov)
– alebo oddelením priestoru a lokálnym chladením (closed loop konfigurácia s použitím IT rackov so sklenenými dverami)
sú chladiace jednotky NRCD k dispozícii v 2 rôznych konfiguráciách:
– v prevedení „In Row“ – studený vzduch sa dodáva do studenej uličky smerom ku každému IT racku a teplý vzduch je nasávaný zadnou stranou chladiace jednotky z teplej uličky
– v prevedení „In Rack“ – je vytvorený uzavretý okruh medzi chladiacu jednotkou a IT rackom

Keďže sa požiadavky na chladenie líšia, integrovaný mikroprocesor umožňuje kombinovanú moduláciu prietoku vzduchu – prostredníctvom riadenia EC ventilátorov (ako štandard) – a chladiaceho výkonu prostredníctvom regulácie otáčok jednosmerných invertorových kompresorov (ako štandardne). Týmto je zaistené nielen presné nastavenie teplotne vlhkostných parametrov prostredia, ale je tým tiež zaistená maximálna úspora energie pri čiastočnom zaťažení. Všetky modely radu NRCD majú výmenníky tepla s hydrofilnou vrstvou. Tento špeciálny povlak – spolu so správnym návrhom rýchlosťou prúdenia vzduchu – uľahčuje zhromažďovanie kondenzátu počas procesu odvlhčovania, čím sa zabráni vážnym následkom odvodu kvapôčok smerom k vonkajšku jednotky. Vnútorný dizajn a starostlivé usporiadanie / umiestnenie jednotlivých komponentov umožňuje inštaláciu výmenníka tepla s veľkou povrchovou plochou. Pôdorys jednotky zostáva malý, čo zaisťuje optimálne využitie priestoru v serverovej miestnosti.

Technické parametre
– nízka hlučnosť vonkajších jednotiek
Vysoko výkonné BLDC Twin Rotačné kompresory ako štandard
– Elektronický expanzný ventil ako štandard
– EC ventilátory ako štandard
– Funkcia zvlhčovania / odvlhčovania
– Pripojenie potrubia hore alebo dole
– Odvod kondenzátu z nerezovej ocele
– zabudovaný zvlhčovač (ako option)

„Blower“ senzor (senzor pre merenia teploty v teplej uličke)

HiRef Sensor Blower® umožňuje meranie teploty v teplej uličke pri vypnutých ventilátoroch čo zaisťuje rýchle obnovenie nastavenej hodnoty, presnú reguláciu teploty a predovšetkým zamedzí zbytočnému plytvaniu elektrinou.

Výmenníky tepla s hydrofilnou vrstvou

Špeciálna povrchová vrstva zabraňuje úniku kvapôčiek do okolia.

Prehľad základných technický parametrov medzirackových jednotiek NRCD