Vybavujete alebo rozšírujete existujúce distribučné ozvádzače?
Vďaka najnovšiemu dizajnu systému BCM od firmy RARITAN však bude ľahké a cenovo dostupné monitorovať energiu ešte pred IT rackom.
S našim riešením získate prehľad o elektrickej kapacite a spotrebe energie v reálnom čase na dipleji.
Merajte kWh s ISO / IEC +/- 0,5% fakturačnou presnosťou a dostávajte varovania kedykoľvek sa aktuálny príkon IT racku blíži k limitu ističa.


Znížte TCO svojho dátového centra alebo iného energeticky náročného objektu pomocou nášho riešenia RARITAN BCM

– Ovládajte až 70 meracích jednotiek pomocou 1 riadiacej jednotky
– Vysoká hustota meraných obvodov
— až 96 obvodov na 1 riadiacu jednotku
– Podpora moderných protokolov: TCP/IP, Modbus a SNMP
– Zabudovaná záloha: všetky moduly zostávanjú funkčné ak aspoň 1 meracia jednotka zostane napojná
– Prístup pomocou Wi-Fi
– Systém je jednoduchý na inštaláciu, konfiguráciu a ďalšie rozširovanie