Ak je vašou úlohou zabezpečiť dostupnosť kritickej IT infraštruktúry, je nutné mať prehľad o okolí, ktoré ju ovplyvňuje. Systém monitoringu prostredia poskytuje merania a výstrahy v reálnom čase, čím vám, ako zodpovednej osobe poskytne dostatok času na vyriešnie situácie, skôr ako sa stane kritickou. Jednoducho napríklad idenfikujete vznik hotspoty, ktoré možu vyradiť IT zariadenie z prevádzky.

Senzory fungujú na jednoduchom plug-and-play princípe pomocou RJ-45 káblov. Je možné ich napojiť priamo na iPDU Raritan, monitoring Raritan BCM v silových rozvádzačoch alebo na samostatnú riadiacu konzolu. 1 riadiaca jednotka môže merať až 32 parametrov prostredia. Presnosť merania je na špici odvetvových štandardov:

 • Jednoduché a rýchle nasadenie
 • Možnosť postupnej škáľovateľnosti
 • Zníženie nákladov na chladenie vďaka bezpečnámu zvyšovaniu teploty
 • 24-hodinový prehľad o podmienkach na dátových sálach
 • Vysoká presnosť merania sledovaných parametrov
 • LED indikátory na senzoroch pre signalizáciu stavu priamo na mieste

Senzory v ponuke:

 • Senzory teploty
 • Senzory teploty a vlhkosti
 • Senzory prúdenia vzduchu
 • Senzory tlaku vzduchu
 • Senzory pohybu
 • Senzory vibrácií
 • Senzory zaplavenia
 • Senzor suchého kontaktu pre integráciu senzorov tretích strán (únik paliva, zadymenie a pod…)
Monitoring prostředí IT racků
Produktový katalog
(veľkosť 711 KB) stiahnuť súbor

Prehľad systému smart minisenzorov Raritan

Spôsob pripojenie a konfigurácia senzorov cez web GUI