Ak je vašou úlohou zabezpečiť dostupnosť kritickej IT infraštruktúry, je nutné mať prehľad o okolí, ktoré ju ovplyvňuje. Systém monitoringu prostredia poskytuje merania a výstrahy v reálnom čase, čím vám, ako zodpovednej osobe poskytne dostatok času na vyriešnie situácie, skôr ako sa stane kritickou. Jednoducho napríklad idenfikujete vznik hotspoty, ktoré možu vyradiť IT zariadenie z prevádzky.

NOVINKA – bezdrôtové wireless senzory ZigBee

Novinkou v portfóliu sú wireless senzory využívajúce technólogiu ZigBee PRO + Green Power. Senzory fungujú na jednoduchom plug-and-play princípe. Do USB portu riadiacej jednotky (riadiacou jednotkou môže byť 19″ jednotka alebo aj vertikálne inteligentné PDU) sa zastrčí vysielač. Senzory sa umiestnia na predné dvere IT racku pomocou klasických sťahovacích pásiek. Plug & Play technológia riadiacej jednotky rozpozná a nainštaluje všetky senzory v dosahu. Senzory sa nainštalujú s predkonfigurovanými tresholdami, ktoré sú ale užívateľsky modifikovateľné.

Káblové RJ 45 minisenzory

Tento typ senzorov tiež funguje na jednoduchom plug-and-play princípe, avšak pripojenie sa realizuje pomocou RJ-45 káblov do série. Je možné ich napojiť priamo na iPDU Raritan, monitoring Raritan BCM v silových rozvádzačoch alebo na samostatnú riadiacu konzolu. 1 riadiaca jednotka môže merať až 32 parametrov prostredia. Presnosť merania je na špici odvetvových štandardov:

 • Jednoduché a rýchle nasadenie
 • Možnosť postupnej škáľovateľnosti
 • Zníženie nákladov na chladenie vďaka bezpečnámu zvyšovaniu teploty
 • 24-hodinový prehľad o podmienkach na dátových sálach
 • Vysoká presnosť merania sledovaných parametrov
 • LED indikátory na senzoroch pre signalizáciu stavu priamo na mieste

Senzory v ponuke:

 • Senzory teploty
 • Senzory teploty a vlhkosti
 • Senzory prúdenia vzduchu
 • Senzory tlaku vzduchu
 • Senzory pohybu
 • Senzory vibrácií
 • Senzory zaplavenia
 • Senzor suchého kontaktu pre integráciu senzorov tretích strán (únik paliva, zadymenie a pod…)

Prehľad systému smart minisenzorov Raritan

Spôsob pripojenie a konfigurácia senzorov cez web GUI