Mechanická pretlaková klapka slúži pre automatické otvorenie priestoru pri danom pretlaku. Klapka umožňuje prenos vzduchu z priestoru s vyšším tlakom (napr. dátová sála). Klapka je konštrukčne riešená pre udržovanie danej tlakovej diferencie. Nami dodávané klapky tvoria pasívne prvky s rýchlou odozvou a sú určené ako pretlakové klapky najmä pre dátové centrá.

Stabilizátory tlaku vzduchu presne regulujú diferenčné tlaky vzduchu medzi susednými miestnosťami s jemnou toleranciou a uzatvárajú sa, keď rozdiel tlakov vzduchu klesne pod požadovanú úroveň. Často dopĺňajú funkciu ventilov s konštantným prietokom, ktoré sa často používajú v prostredí čistých priestorov.

Klapky sa ponúkajú v niekoľkých štandardných veľkostiach na inštaláciu do vnútorných aj vonkajších stien s dostupnosťou rozmerov na mieru v krokoch po 100 mm.