Serverové rozvádzače pre dátové centrá musia spĺňať úplné iné kritériá ako rozvádzače umiestňované v LAN sieťach. Jedným zo základných kritérií je miera vzduchotestnosti rozvádzača (nižšie úniky ochladeného vzduchu = nižšií výkon chladiacich jednotiek = nižšia spotreba elektrickej energie = nižšia cena služby pre koncového zákazníka). Nami dodávaná nová generácia 19“ / 21“ / 23“ rozvádzačov pre dátové centrá je riešená vzduchotesne, má vysokú mechanickú pevnosť a kvalitu opracovania. Ponúka široké možnosti príslušenstva pre vedenie kabeláže, integrácie káblových trás a rozvodov energie, ako aj studených, teplých či iných typov uličiek.

Serverové rozvádzače

Serverové rozvádzače

Serverové rozvádzače pre dátové centrá Legrand Minkels, široké možnosti príslušenstva pre vedenie kabeláže, integrácie káblových trás a rozvodov energie, ako aj studených, teplých či iných typov uličiek.
Kolokačné racky

Kolokačné racky

Pre oddelenie viacerých koncových zákazníkov v jednom racku.