Softvér typu Data Centre Infrastructure Management (DCIM) je nová trieda softvéru, ktorá prevádzkovateľom dátových centier umožňuje širokú škálu operácií: zlepšuje plánovanie a návrh infraštruktúry dátových centier;premosťuje informácie naprieč organizačnými doménami – dátové centrá, zariadenia a IT, s cieľom maximalizovať využitie kapacity dátového centra; monitoring jednotlivých zariadení s cieľom predchádzať výpadkom služiem;meranie a riadenie spotreby elektrickej energie s cieľom optimalizovať PUE; riadenie prístupových práv do IT rackov či iné.

Dodávame softvéry pre správu dátových centier a serverovní:

SUNBIRD PowerIQ

• Monitoring, analýza a správa napájania
• Managment prístupov do rackov —> čítačky a karty
• Monitoring prostredia v zmysle štandardov ASHRAE
• 2D vizualizácie dátového centra a rackov

SUNBIRD dcTrack

• Fyzická správa aktívnych prvkov —> lokalizácia, vizualizácia (rozsiahla databáza výrobcov: Avaya, Ericsson, Cisco, HP, Juniper ….)
• Riadenie kapacity —> dostupná kapacita v rackoch zo všetkých hľadísk: voľné pozície U, dostupnosť napájania, konektivity ….
• Správa a vizualizácia patch káblov
• Správa a vizualizácia napájacích káblov
• 3D vizualizácia dátového centra, rackov a jednotlivých zariadení

Medzi základné výhody patrí:

  • super rýchle nasadenie bez nutnosti konfigurácie
  • široká škála nástrojov
  • široká kompatibilita so zariadeniami rôznych výrobcov (CRAC, UPS, PDU… / Legrand, APC, Vertiv, Eaton….)
  • Množstvo drag-and-drop widgetov
  • Zobrazovanie všetkých dostupných parametrov – A, V, PF, W, KWH, prúdenie vzduchu, teploty, vlhkosti
  • Automatické vyhľadávanie nových zariadení v sieti
  • PUE analýzy
  • Široké nástroje na reporting (kapacita rackov, analýzy trendov, uhlíková stopa, atď)
  • Kompatibilita s VMware®, Microsoft Hyper-V® a Linux® KVM Virtual Appliances
  • Simulácie výpadkov napájania
Centralizovaná správa iPDU přes software
Přehled fukcionalít systému
(veľkosť 175 KB) stiahnuť súbor
Uživatelské funkcionality Power IQ DCIM
Detailní přehled uživatelských fukcionalít systému
(veľkosť 112 KB) stiahnuť súbor
Technické parametry Power IQ DCIM
Přehled technických a uživatelských parametrů
(veľkosť 1 MB) stiahnuť súbor


Prehľad jednotlivých zobrazovacích modulov Sunbird PowerIQ

Riadenie dostupnej elektrickej kapacity pomocou Sunbird PowerIQ

Ukázka modulu VIZUALIZACE v SUNBIRD dcTrack