Teplá ulička je alternatívnym konceptom ku studenej uličke (viac TU ).

V tomto prípade stoja rozvádzače k sebe chrbtom a uličkou sa táto časť uzatvorí.

V prípade, že sú použité medzirackové chladiace jednotky, v implementácii riešenia nie sú oproti studeným uličkám žiadne odlišnosti.

K výrazným zmenám v postupe návrhu aj inštalácie však dochádza pri použití teplých uličiek a centrálneho chladiaceho systému. V tomto prípade je nutné medzi zadnou časťou rozvádzačov a podhľadom vybudovať odvodový komín v celej šírke uličky. Takáto konštrukcia si na rozdiel od studenej uličky vyžaduje koordináciu viacerých profesií, neumožňuje viesť napájacie trasy priestorom komína a podobne, čo v dôsledku tento typ teplej uličky robí menej populárnou. Riešenie je aj náročnejšie na investície ako studená ulička.

Kontaktujte nás ohľadov návrhu uzavretej teplej uličky pre váš projekt.