Posledným konceptom cirkulácie vzduchu pre chladenie IT zariadení sú uzavreté okruhy. Riešenie je vhodné skôr pre LAN aplikácie, ale jeho nasadenie je možné aj v dátových centrách.

Uzavretý okruh cirkulácie vzduchu sa vytvorí použitím sklenených dverí namiesto klasickch perforovaných. Uzavretý okruh je možné vytvoriť z 1 alebo 2 rád rozvádzačov a vyžaduje sa použitie medzirackových chladiacich jednotiek.

Výhodou uzavretých okruhov je absolútne oddelenie prúdenia vzduchu pre IT zariadenie od okolitého prostredia. Toto riešenie je v prostredí LAN možné inštalovať aj mimo samostnatnej technickej miestnosti.

Uzavretý okruh s 1 radom IT rackov

Uzavretý okruh s (2x) 2 radmi IT rackov