KVM prepínače slúžia na ovládanie viacerích počítačov jedným administrátorom – čiže pomocou jednej klávesnici, myši a jedného monitora.  Jednoznačnou prednosťou je, že sa jedná o hardwarové riešenie bez nutnosti HW alebo SW zásahu do spravovaného zariadenia a s možnosťou prístupu už od úrovne BIOSu.

Maximálny počet pripojených počítačov sa odvíja od počtu portov na prepínači – bežne od 2 do 64 portov. Dodávame prepínače, ktoré vám umožnia prepínať medzi viacerými počitačmi či obrazovkami bez postrehnuteľného oneskorenia.

Typickými prostrediami sú serverovne, testovacie laboratóriá, riadiace centrá leteckej alebo pozemnej dopravy či dátové centrá. Využívajú sa najmä v telekomunikáciách, doprave, zdravotníctve, školstve či armáde.

Pri výbere vhodného riešenia treba zvážiť nasledovné otázky:

  1. Počet užívateľov a obsluhovaných počítačov
  2. Vzdialenosti medzi užívateľmi a počítačmi
  3. Aká kabeláž alebo sieť je k dispozícii
  4. Špeciálne požiadavky ako 4K video, vysoká spoľahlivosť a parametre prenosu, či vysoká miera ochrany citlivých informácií

Dodávame špičkové KVM prepínače od výrobcu Raritan, jednotky na trhu KVM prepínačov. Vyznačujú extrémne nízkou latenciou, vysokým množstvom portov, nevyužívajú Java, a ponúkajú rôzne varianty pripojení (DVI, DP, HDMI, USB a iné).

Vyzkúšajte extrémne nízku latenciu 4K KVM switchu Dominion KX IV-101

Username: webdemo
Password: password
https://kx4-101.demo.raritan.com/#/signin

Enterprise KVM-over-IP switche

Enterprise KVM-over-IP switche

Vlajková loď KVM-over-IP switchov – pomocou jedného switchu môže 8 užívateľov obsluhovať až 64 serverov. Maximálny výkon, bezpečnosť, spolahlivosť bez použitia Java. Vhodné aj pre použitie v armádnom prostredí.
4K KVM-over-IP switche

4K KVM-over-IP switche

Najrýchlejší switch umožňuje prístup na server v rozlíšení Ultra HD 4K s 30 fps. FHD rozlíšenie 1920x1080 dokonca so 60 fps vo farebnom priestore 4:4:4 pre maximálnu zobrazovaciu kvalitu videa a obrázkov.
Serial-over-IP switche

Serial-over-IP switche

Zabezpečené konzolové servery ako jediný bod riadenia pre vzdialenú správu UNIX a Linux serverov, routerov, switchov a ďalších sériovo spravovaných zariadení cez SSH / Telnet a webový prehliadač.
KVM LCD konzoly

KVM LCD konzoly

Kombinácia KVM switchu a LED obrazovky slúžia vzdialený prístup až k 32 počítačom pomocou LAN, WAN alebo Internetu.
Standalone user stations

Standalone user stations

Vysko spolľahlivý IP prístup k serverom pripojeným cez kVM switch Raritan pomocou RDP, VNC a SSH.
Centralizovaná správa serverov

Centralizovaná správa serverov

Bezpečné a jednoduché prihlásenie na jedinú IP adresou pre správu všetkých produktov Raritan - KVM-over-IP prepínačov, SX konzol, PX i PDU – ako aj fyzických aj virtuálnych serverov ako i zariadení tretích strán (narp. vstavané procesory služieb či softvé...
Káble a adaptéry

Káble a adaptéry

Rôzne typy komunikačných rozhraní pre KVM switche