Existuje mnoho příležitostí na snížení spotřeby energie v datových centrech, serverovnách a ostatních prostorech s kritickou infrastrukturou aby se ušetřily náklady na energie. Efektivní řízení iniciativ v oblasti energetické účinnosti vám pomůže vidět trendy ve spotřebě energie. Naše řešení vám mohou pomoci porozumět tomu, co ve vašem zařízení čerpá energii a najít způsoby, jak ji ušetřit – při zachování bezpečného prostředí pro vaše IT prostředí.

Pomáháme vytvořit referenční hodnoty využití energie

Je to takové klišé, ale přesto to platí: Nemůžete řídit to, co neměříte. Sběrem údajů o využívání energie – nejlepší automatizovaným způsobem – budete moci zjistit, zda se vaše servery využívají na plnou kapacitu. Naše řešení vyhodnocují trendy využívání v průběhu času a umí informovat resp. navrhovat kroky o tom, jak dále šetřit energii.

Zvažte použití jedné metriky, jako je například účinnost využití energie (PUE). Metriky jsou nyní průmyslovým standardem pro měření výkonnosti technologických celků a jsou jednoduše poměrem množství energie, kterou zařízení používá, k množství výsledného produktu resp. výsledné práce. Přijetí softwarového řešení vám pomůže vypočítat PUE automaticky a usnadní úsilí o větší efektivitu.

Nasazování senzorů prostředí

Při provozu kritické infrastruktury se mohou ušetřit až čtyři procenta nákladů na energii při každém stupni zvýšení základní teploty prostředí. Vyšší nastavená hodnota znamená méně časté používání klimatizace, což šetří energii spotřebovanou na provoz chladicích systémů.

Pro mnoho datových center, IT místností a místností s ostatní technologickou infrastrukturou se to může rovnat vážným ročním úsporám energie použité na chladicí systém. Jak tedy nasadit senzory prostředí? V našich řešeních doporučujeme nasazení snímačů teploty a vlhkosti v horní, střední a dolní části technologických a zároveň aktivních zařízení (např. IT racky) na vstupní straně proudění vzduchu tak, aby se v reálném čase zobrazily teploty prostředí.

Ovládání / spínání prvků napájení

Osvětlení v domácnosti nenecháváte zapnuté, když jdete do práce, tak proč byste měli nechat servery zapnuté v noci a o víkendech, pokud je nikdo nebude používat.

Testovací a jiné neprodukční servery se často mohou vypnout, aby se šetřila energie v době mimo používání. Chcete-li spustit program vzdáleného energetického cyklování ve vašem IT prostředí, začněte měřením současných serverů a určete nejběžnější časy, během nichž se nepoužívají.

Inteligentní PDU se správnými schopnostmi bude:

A) Provádět důkladné odstavení zařízení, aby se vyloučilo riziko ztráty nebo poškození dat

B) Zapínat nebo vypínat zařízení s jedním nebo více napájecími zdroji v nastaveném pořadí

C) Sledovat zatížení / spotřebu serveru, aby se minimalizovalo riziko vypnutí jističe v důsledku nadměrného spínacího proudu

Softwarová řešení

Sledování a zobrazování energie způsobem na úrovni IT zařízení se považuje za jeden ze způsobů stanovení základů na zlepšení řízení kapacity a energetické účinnosti celé kritické infrastruktury.

Námi dodávané systémy se používají k udržování aktuálních informací o energetických tocích pocházející z více platforem, což umožňuje provozním manažerům datových center a ostatních systémů s kritickou infrastrukturou posuzovat konsolidované výsledky nebo sledovat konkrétní podrobnosti vycházející ze všech druhů problémů souvisejících s napájením.

Prostřednictvím těchto řešení lze propojit s existujícími systémy podnikového výkaznictví a čerpat data z existujících systémů.

Měření a monitoring spotřeby energie

Měření a monitoring spotřeby energie

Měření a monitoring spotřeby energie jednotlivých vodičů vedených v elektrických rozvaděčích, umístěných v různých technických místnostech např. v datovém centru.
Napájecí bloky (Rack PDU)

Napájecí bloky (Rack PDU)

Vertikální distribuce a řízení elektrické energie v IT rozvaděčích. Raritan, Server Technology, Legrand.
Monitoring prostředí IT racků

Monitoring prostředí IT racků

Raritan SmartSensor - inteligentní systém pro monitoring blízkého okolí IT racků - teploty, vlhkosti, proudění ale i otevírání dveří či propojení s CRAC a UPS.
Studené/teplé uličky pro IT racky

Studené/teplé uličky pro IT racky

Oddělení proudění studeného a teplého vzduchu v datových centrech pro zvýšení efektivnosti chladicích systémů. Uličky Legrand Minkels dostupné v množství různých konfigurací - studená, teplá, přímý komínový odvod nebo jako samonosná....
Přesné IT chlazení

Přesné IT chlazení

Jednotky přesné klimatizace HiRef s možností zvlhčování a odvlhčování pro přesné řízení teploty a vlhkosti. Speciálně vhodné pro klimatizaci serveroven, IT místností, datových center.