V budovách jsou optické a metalické kabely pro datovou komunikaci mezi patry či jednotlivými sekcemi vedeny v kabelových trasách. Ukončené jsou v datových rozvaděčích na ukončovacích panelech, umožňujících jejich propojení s aktivními zařízeními pomocí patch kabelů.

V exteriérech se skoro výhradně bavíme o optických kabelech, které jsou buď ukládány do země nebo tažené vzduchem (na kratší vzdálenosti). V případě, že je nutné odbočit k zařízením umístěným v exteriéru, jako například kamery či stanice pro IT signál, optické kabely jsou opět ukončeny na panelech, které jsou umístěny v IT racku určeného do exteriérů. To znamená, že odolávají vlivům počasí, ale také se často musí vypořádat i s jevy jako je vandalismus.

Požadavky na IT rozvaděče se odlišují nejen v závislosti na jejich umístění, ale i od jejich použití. IT rozvaděče použité při běžném LAN provozu mají jiné mechanické ale i uživatelské požadavky.

LAN a DC rozvaděče

V prostředí LAN se jedná zejména o dostatečnou:

  • Výšku: aby IT rozvaděč dokázal pokrýt všechny IT požadavky
  • Hloubku: aby se do IT rozvaděče vešly všechna zařízení (UPS, servery)
  • Šířku: aby se do IT rozvaděče vešly svazky instalačních kabelů

V případě IT rozvaděčů pro DÁTOVÁ CENTRA kromě základních rozměrových požadavků přibývají i úplně nové:

  • Schopnost umístit a oddělit vícero klientů do 1 IT racku
  • Možnosti separace ochlazeného a ohřátého vzduchu pro snižovaní nákladů na energie
  • Schopnosti integrace s dalšími technologiemi jako mezirackové chladící jednotky, UPS rozvaděče, integrace elektromechanických uzamykacích systémů a další

Řízení proudění vzduchu uvnitř a v okolí IT racků

Separace ochlazeného a ohřátého vzduchu je v DATOVÝCH CENTRECH základní metodou efektivního chlazení aktivních zařízení. Tím, že vzduch směřuje pouze k přední části aktivních zařízení a nemíchá se s ohřátým vzduchem vycházejícím ze zadní části nedochází k jeho míchaní a chladicí systém pracuje v nižším výkonu, čili spotřebovává méně energie.

Optické a metalické propoje

Aktivní zařízení jsou v prostředí DATOVÝCH CENTER osazené v mnohem vyšší hustotě než v prostředí LAN. Tuto hustou musí následně kopírovat i metalické či optické připojení. Slouží k tomu vysoce hustotní patch panely a optické vany, s hustotou až 192 LC připojení na výšku 1U či optické konektory MPO / MTP. V jednom MPO / MTP konektoru je ukončených až 12 optických vláken.

Kabelové trasy

Nosné systémy jsou navrženy za účelem zajištění bezpečného, snadno použitelného a výhodného řešení vedení kabelů, které umožňují vést kabeláž mezi zařízeními a při tom jim poskytují fyzickou ochranu a vhodný poloměr ohybu.

Univerzální použití mají kabelové trasy na bázi svařovaných drátů. Mají stejnou nosnost jako klasické plechové žlaby, avšak práce s nimi je mnohem flexibilnější.

Pro optické kabely se v datových centrech využívají speciální plastové trasy, které mají všechny rohy, odbočky či odbočné místa zaoblené způsobem, který garantuje předepsané ohyby citlivých optických kabelů.

Vzdálený přístup k aktivním zařízením

Z různých důvodů (například bezpečnostní rizika při vstupu osob do datových center, nebo geografické rozložení sítě) není někdy pro uživatele možné nebo efektivně administrátorsky přistupovat na své servery či switche. Tyto zásahy jsou realizovány přes vzdálený přístup, přes tzv. KVM switche. Zařízení je možné vzdáleně ovládat až na úroveň BIOSu, v rozlišení až 4K.

Optická a metalická kabeláž

Optická a metalická kabeláž

Legrand LCS3 optické a metalické datové propoje, od LAN po datová centra. 40 GB/s po kroucené dvoulince, 100 GB/s po optické síti bez WDM.
více informací
Serverové rozváděče

Serverové rozváděče

Serverové rozvaděče Legrand Minkels pro datová centra, široké možnosti příslušenství pro vedení kabeláže, integrace kabelových tras a rozvodů energie, jakož i studených, teplých či jiných typů uliček.
více informací
Základní PDU

Základní PDU

Slouží čistě jen na rozvod elektrické energie pro IT zařízení.
více informací
Mini a Mikro datová centra

Mini a Mikro datová centra

Příchozí aplikace jako 5Gs, smart cities či autonomní auta vyžadují extrémně nízkou latenci a tím pádem decentralizaci IT infrastruktury. Mikro a mini DC od Legrand Minkels.
více informací
Exteriérové telekomunikační skříně

Exteriérové telekomunikační skříně

Vnější skříně a skříňky pro elektronické a telekomunikační technologie pro ochranu citlivých zařízení před deštěm, sněhem, prachem a vandalismem.
více informací
Kabelové trasy

Kabelové trasy

Nosné systémy pro silové a datové kabely. Optické žlaby Legrand pro optické kabely, drátěné žlaby Cablofil pro metalické kabely.
více informací