Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z  25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, odporúča pravidelné energetické audity pre veľké podniky povinné a pravidelné, pretože je možné dosiahnuť značné úspory energie. Audity by sa mali vykonávať pravidelne každé 4 roky. Základom auditu sú energetické spotreby auditovaných budov. Cieľom auditu je nájsť energeticky najnáročnejšie elementy a následne ich spotrebu znižovať. Toto je možné realizovať iba pomocou dostatočnej granularity dát o spotrebe jednotlivých zariadení.

Navrhujeme a dodáváme řešení na bázi multifunkčních měřičů, které umožňují sledovat všechny hlavní elektrické parametry obvodu.

Mezi hlavní vlastnosti tohoto sortimentu patří:

  • MID certifikace
  • verze pro montáž na panely a na DIN lištu.
  • možnost vybavení s přídavnými komunikačními, měřicími a vstupně / výstupnými moduly
  • řešení na měření kvality elektrického obvodu
  • měření současně všech parametrů elektrického obvodu, jako jsou: napětí, proudy, frekvence, účiník, aktívní, jalový a zdánlivý výkon.
  • poruchy a vypínaní s aktivací alarmů programovatelných v teréne
  • komunikace naměřených parametrů a konfiguračních údajů

Kontaktujte nás pro návrh řešení vhodného pro vaši aplikaci.
Způsob integrace závisí od fyzické i softvérové infrastruktury kterou používáte.

Příklady použití

1 lokalita s 1 rozvaděčem – lokální a/nebo vzdálený odpočet

1 lokalita s 2 rozvaděči – lokální a/nebo vzdálený odpočet

Vícero lokalit

Dashboardy

Přehled jednotlivých funkcionalit