Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z  25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, odporúča pravidelné energetické audity pre veľké podniky povinné a pravidelné, pretože je možné dosiahnuť značné úspory energie. Audity by sa mali vykonávať pravidelne každé 4 roky. Základom auditu sú energetické spotreby auditovaných budov. Cieľom auditu je nájsť energeticky najnáročnejšie elementy a následne ich spotrebu znižovať. Toto je možné realizovať iba pomocou dostatočnej granularity dát o spotrebe jednotlivých zariadení.

Navrhujeme a dodávame riešenia a báze multifunkčných meračov, ktoré umožňujú sledovať všetky hlavné elektrické parametre obvodu.

Medzi hlavné vlastnosti tohto sortimentu patrí:

  • MID certifikácia
  • verzie pre montáž na panely a na DIN lištu.
  • možnosť vybavenia s prídavnými komunikačnými, meracími a vstupno / výstupnými modulmi
  • riešenia na meranie kvality elektrického obvodu
  • meranie súčasne všetkých parametrov elektrického obvodu, ako sú: napätie, prúdy, frekvencia, účinník, aktívny, jalový a zdanlivý výkon.
  • poruchy a vypínanie s aktiváciou alarmov programovateľných v teréne
  • Komunikácia nameraných parametrov a konfiguračných údajov

Kontaktujte nás pre návrh riešenia vhodného pre vašu aplikáciu.
Spôsob integrácie závisí od fyzickej i softvérovej infraštruktúry ktorú používate.

Príklady použitia

1 lokalita s 1 rozvádzačom – lokálny a/alebo vzdialený odpočet

1 lokalita s 2 rozvádzačmi – lokálny a/alebo vzdialený odpočet

Viacero lokalít

Ukážky dashboardov

Prehľad jednotlivých funkcionalít