Extrémne vysoká spoľahlivosť a presnosť

Počas životnosti iPDU dôjde viackrát k výmene napájaných IT zariadení. Robusnosť a spoľahlivosť je preto pri iPDU kľúčovým parametrom. iPDU RARITAN sú extrémne mechanicky pevné,  dokážu spoľahlivo pracovať do prevádzkovej teploty 60°C, neobsahujú žiadnu perforáciu pre odvetrávanie, čím sú vnútorné obvody chránené pred usádzaním prachu. Pri výnimočnej výmene riadiacej jednotky, nedochádzka odpojeniu napájaných obvodov a PDU zostáva plne v prevádzke.


Vysoká presnosť meraní elektrických parametrov ± 1% v zmysle ISO/IEC 62053-21 umožňuje presnú sledovani spotreby podľa jednotlivých zákazníkov, či dokonca jednotlivých zariadení.

Dostupné v množstve konfigurácií

Jednofázové či trojfázové, 16A či 32A, kapacita až 55KW, max. prevádzkové teplota 60°C, konfigurovateľné parametre ako zoskupovanie zásuviek podľa fáz, smer a a miesto vstupu prívodného káblu – riešenia sú dostupné pre každú situáciu.
Niektoré z dostupných modelov nájdete pomocou tohoto KONFIGURÁTORA

Celé PDU v jednej farbe

Jasným vizuálnym odčelením jednotlivých napájacích vetiev sa minimalizuje chybovosť ľudského faktora pri práci v IT rozvádzači. Doplnením o napájacie káble IEC C14/C19/C15 v rôznych farbách sa možnosť nechceného odpojenia zníži skoro na nulu.

Plne farebný displej vo vysokom rozlíšení

Viacstupňové menu umožňuje lokálny prístup ku všetkým sledovaným parametrom. Okamžitá a jasná identifikácia alertov.

Intuitívne webové rozhranie

Plné kompatibilné so všetkými HW a SW platformami – mobil, tablet, PC…/IOS, Android, Linux, Windows….

Pokročilé funkcie

iPDU RARITAN umožňujú inteligentnú správu IT rackov a aktívnych zariadení v nich. Využitie tohoto typu zabezpečenie je nutnosťou v citlivých sektoroch ako sú bezpečnostné zložky, bankové operácie či iné oblasti kde sa spracúvajú citlivé dátami.
ELEKTROMECHANICKÉ RUKOVÄTE – pomocou iPDU RARITAN je možné riadiť oprávnenia fyzického prístupu osôb do IT rackov
POWER SHARING – zaujimávou funkciou iPDU RARITAN je tzv. power sharing – zdieľanie napájania medzi iPDU pri výpadku jednej vetvy
SENZORY – senzory monitoringu prostredia slúžia na zabezpečenie správnych prevádzkových podmienok pre aktívne IT zariadenia s ohľadom na znižovanie prevádzkových nákladov (spotreba elektrickej energie, vlhkosť, teplota…)
SOFTVÉRY– pomocou softvéru pre centralizovanú správu je možné riadiť jednotlivé iPDU vo viacerých sálach či geografických lokalitách. Táto správa je možná z viacerých riadiacich pracovísk. Konektivita je realizovaná pomocou sietí TCP/IP s využitím šifrovania AES256bits. Zálohovanie databáz je realizované na virtuálnych serveroch VMware.


Raritan – špička v oblasti inteligentného IT napájania


Funkcie riadiacej jednotky inteligentných PDU RARITAN